ACTIVIDADES

Información, orientación e asesoramento xurídico e social das persoas afectadas por unha problemática xudicial e das súas familias.

Atención a liberados condicionais: Xestión de transporte, acollemento familiar e seguimento de regras de conduta.

Localización Permanente: Xestión e seguemento de casos concretos (colaboración con centros penitenciarios).

Permisos de saída: Xestión, seguemento e acompañamento.

Vinculacións familiares: Xestión e seguemento.

Elaboración de itinerarios de Formación e Emprego: Axuda na procura de emprego.

Colaboración co Voluntariado Penitenciario Lucense.

Atención de usuarios/as e as súas familias previa colaboración cos centros penitenciarios.

MEMORIA ACTIVIDADES 2017

MEMORIA ANUAL 2017

MEMORIA ANUAL 2014