XORNADAS

O inicio das Xornadas foi no ano 1986, e dicir, antes de que se iniciara a formación legal desta asociación. Estas primeiras Xornadas organizáronse pola Comisión Provincial de Asistencia Social, órgano que posteriormente no 1989 crearía dita asociación. A partir de ese ano foi a asociación a que se encargou da organización destas xornadas, as cales realízanse co obxetivo principal de expoñer unha temática actual encadrada no mundo penitenciario e/o xuridico e penal dende o punto de vista dos profesionais ou estudiosos do tema, que contan con unha experiencia demostrable nas ponencias que defenden.

Este ano celebraremos as nosas XXIX Xornadas, xa que gracias o apoio de diferentes institucións locais, provinciais e da comunidade autónoma,poden desenrolarse cada ano dende o inicio das mesmas. As temáticas han variado ano tras ano, e con elas os profesionais que han acudido a elas, acadando unha media de asistentes as mesmas de 120 persoas.

Cabe destacar que a parte das ponencias dos profesionales, realízase tamen a entrega das Medallas Concepción Arenal, outorgadas as personalidades destacadas pola sua colaboración desinteresada coa nosa asociación ou en beneficio da reinserción social.

Descargar Folleto Xornadas 2018

Vello Càrcere de Lugo, clausúranse as XXXII Xornadas Penitenciarias Lucenses

XXXII XORNADAS PENITENCIARIAS LUCENSES DIAS 17 Y 18 DE SEPTEMBRO DE 2018: SOCIEDADE, DROGAS E PRISION

Escola de Imaxe e Son: Noticia de Lugo: XXIX Xornadas Penitenciarias
Xornal de Lugo: Inaguración das Xornadas Penitenciarias Lucenses
Noticieiro Galego: As XXIX Xornadas Penitenciarias Lucenses debaten a reforma do código penal
TVG: Analizan en Lugo a última reforma do Código Penal e o seu impacto na reinserción dos reclusos
Descargar Folleto Xornadas 2015

Descargar Ponencia Violencia de Xénero 2014
Descargar Ponencia Programas de Reeducación 2014
Descargar Ponencia "¿Por Qué?" 2014
Descargar Texto Clausura 2014
Ver Fotos 2014

XXVIII XORNADAS PENITENCIARIAS LUCENSES DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2014: EVOLUCION DA LEI INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Descargar Texto clausura Xornadas 2011
Descargar Folleto Xornadas 2011

Descargar Folleto Xornadas 2010
Ponencia-20/09/2010
Ponencia-21/09/2010

Descargar Listado Completo de Xornadas